Han Hullen

Han is geregistreerd bedrijfs- en verzekeringsarts. Hij heeft gewerkt binnen GMD en UWV als verzekeringsarts en stafverzekeringsarts, bij een reintegratiebedrijf (medisch adviseur bij Argonaut) en als eigenaar van een arbodienst.

Zijn uitdaging is het zorgdragen voor een goed onderbouwd en inzichtelijk oordeel op basis van een goede analyse.

Hij is actief geweest bij de uitvoering van diverse projecten binnen en buiten UWV, bestuurlijk actief binnen de NVVG (waarvan bijna 3 jaar als voorzitter), redactielid TBV, en binnen het netwerk “Fit for Work”.

Kenmerkend zijn een groot enthousiasme voor het vak, zijn positieve levensinstelling en zijn belangstelling voor de ander.

Brigitte Blaauwgeers

Brigitte heeft ruime ervaring in de sociale zekerheid en is als office manager verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Hullen Advies.

han

Han Hullen

Brigitte

Brigitte Blaauwgeers

"Als ik het goed doe voor de werknemer, doe ik het ook
altijd goed voor de werkgever"

Afspraak maken