Verzekeringsgeneeskundige expertise

Wij adviseren bij inzetbaarheidsvraagstukken of claims op arbeidsongeschiktheid. Een onafhankelijk en gedegen medisch oordeel kan u helpen bij het opheffen van belemmerende factoren.
De verzekeringsarts zal op basis van de expertises en eigen onderzoek tot een opstelling van de Functionele Mogelijkheden Lijst komen. (FML)
Dit is nodig omdat de arbeidsdeskundige deze lijst van beperkingen/mogelijkheden nodig heeft om uw uitval in privé en voor werk te bepalen.

Wij doen verzekeringsgeneeskundige expertises voor particulieren, werkgevers, belangenbehartigers, advocaten, verzekeringsmaatschappijen en rechtbanken. Zowel expertises op het terrein van arbeidsongeschiktheidsvraagstukken als letselschade.
Als kandidaat-lid van de NVMSR hanteren wij bij juridische procedures de richtlijnen van de NVMSR.

Medische ondersteuning bij bezwaar/beroep

Als u, als werkgever, het niet eens bent met een beslissing van het UWV, heeft u steun nodig om ook de medische oordeelsvorming te kunnen weerspreken. U mag immers zelf die gegevens niet ontvangen.
Als arts-gemachtigde in bezwaar- en beroepzaken kan Hullen Advies namens u inzage krijgen in de medische stukken. Wij adviseren u of bezwaar/beroep zinvol en kansrijk is. Wij stellen daarna een gedegen medisch bezwaarschrift op en adviseren u in het verdere verloop van de procedure.
Zo nodig gaan wij ook voor u naar de zitting.

Verzuimbegeleiding en reintegratie

U wilt een helder medisch advies gericht op de concrete mogelijkheden in arbeid. Hullen Advies biedt bedrijfsgeneeskundige consultatie, zowel structureel binnen uw bedrijf (als bedrijfsarts via de maatwerkregeling), als op consultbasis.
Hullen Advies hanteert de principes van het gedragsmodel, eigen regiemodel en schadelastbeperkingsmodel.
Indien er sprake is van twijfel of conflict, een vastgelopen verzuimsituatie of heeft u behoefte aan een tweede oordeel, kan een proactief advies van Hullen Advies uitkomst bieden. Gezamenlijk op weg naar vernieuwing en creativiteit.

Second opinion

Al vele jaren bieden wij een tweede advies over de voortgang van het bedrijfsgeneeskundig handelen en de vermoedelijke verzekeringsgeneeskundige uitkomst bij het UWV. Deze second opinion kan zowel op verzoek van de werkgever, bedrijfsarts (intercollegiaal consult) als van derden.
De second opinion, die nu in de wetgeving is opgenomen en die op initiatief van werknemer plaats vindt, kunnen wij voor u verrichten, volgens de principes van de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (www.bedrijfsartsensecondopinion.nl).

Medisch advies bij letselschade

Bij letselschade draait het om aansprakelijkheid en de aard en omvang van de schade. Wij geven op basis van een zorgvuldige screening van de medische stukken een gedegen oordeel over de aard van het letsel, de relatie met het ongeval en de tijdelijke of blijvende gevolgen van dat ongeval. In het eerste advies geven wij alle relevante aspecten aan, voor zover dat op dat moment mogelijk is, en adviseer over de weg om zo snel mogelijk tot dat antwoord te komen. Dit kan leiden tot een medisch specialistische expertise, die wij voor u beoordelen in een slotadvies. Bij de advisering over letselschade vindt (in de regel) geen eigen medisch onderzoek plaats, maar dossierstudie en advisering.

Cirkel

"Als ik het goed doe voor de werknemer, doe ik het ook
altijd goed voor de werkgever"

Afspraak maken