U kunt uw verzoek om een opdracht uit te voeren, indienen per e-mail of per post. Wij nemen kontakt met u op, mochten er nog vragen of aanvullingen nodig zijn.
Daarna voeren wij geheel in eigen regie de opdracht uit. U hoeft dus geen verdere activiteiten te ontplooien. Alleen bij inschakeling voor een verzekeringsgeneeskundige expertise is het wenselijk dat de betreffende werknemer/cliënt door u op de hoogte wordt gesteld van uw verzoek aan ons.
Bij een eigen onderzoek van de werknemer/cliënt bezoeken wij hem of haar bij voorkeur op het huisadres, tenzij dat absoluut niet mogelijk is. Dan wordt een spreekuurruimte gezocht in de regio van de cliënt.

Wij informeren de werknemer/cliënt omtrent het advies dat wij voornemens zijn te gaan uit brengen en bieden hem/haar -indien nodig- vooraf de gelegenheid te reflecteren (conform de regels van inzage- en correctierecht).

Na afronding ontvangt u van ons een uitgebreid verslag of rapport.
Ons office is contactpunt voor u. (zie ‘Contact’)
Wij staan voor eerlijk, objectief en gedegen werk en doen alles wat hiervoor noodzakelijk is.

"Als ik het goed doe voor de werknemer, doe ik het ook
altijd goed voor de werkgever"

Afspraak maken